DISC waarden en interesse

Hebt u al de DISC gedragstijl gedaan en wilt u nog dieper gaan? Dan is DISC waarden en interesses profiel iets voor u!

De Persoonlijke Waarden Analyse geeft u inzicht in wat u belangrijk vindt.
Het geeft weer welk waardenperspectief van grote invloed is op uw dagelijkse werk en leven.
Waar staat u voor?
Waar gelooft u in?
Wat streeft u na?
Wat vindt u dat u zou moeten doen in een bepaalde situatie?
Het beschrijft uw waardenperspectief en hoe dit perspectief u beïnvloed in uw dagelijkse besluit- en oordeelsvorming.

DOELEN: Wat wil ik bereiken? Ben ik meer gericht op persoonlijke doelen of gezamenlijke doelen?
INZET: Welke inzet is er voor nodig om de doelen te bereiken? Persoonlijke inzet of gezamenlijke inzet?

Wat levert het op?

  • Inzicht in uw waarden: in het ‘waarom’ van uw handelen en besluitvorming.
  • Helderheid in hoeverre uw handelen in overeenstemming is met uw persoonlijke waarden.
  • Begrip voor mensen met andere waardenperspectieven en handvatten om daar effectief mee om te gaan.

De Persoonlijke Interesses Analyse is gericht op onze passies en interesses.
Het geeft aan welke interessegebieden ons prikkelen en aanspreken, zowel in ons werk als in ons prive-leven.
Het is de kunst om deze passies aan te spreken, dat werkt motiverend. Het geeft positieve energie en voldoening.
In het rapport wordt aangegeven welke werkinteresses in grote mate uw werkplezier beïnvloeden en welke activiteiten hiermee gepaard gaan.
Bent u bijvoorbeeld het meest geïnteresseerd in relationeel werk, dan wilt u graag relateren met anderen. Bent u in contact met anderen, kunt u prettige relaties opbouwen, dan zult u hier veel positieve energie uithalen.
Ook krijgt u inzicht in wat u juist helemaal niet interesseert, waar u een afkeer van heeft.
Werkactiviteiten die hiermee te maken hebben zullen u demotiveren. U vermijdt deze het liefst.
Heeft u bijvoorbeeld een afkeer van autoriteit in uw werk, dan vindt u het niet prettig om de ‘baas’ te zijn.
Dan zult u niet gedijen in een positie waarin u moet leidinggeven of managen.

Uw werk en uw privé-leven hebben veel met elkaar te maken. Zit u in uw werk niet goed in uw vel dan heeft dit
weerslag op uw privé-leven, en andersom ook. Daarom vergelijkt de analyse u privé- en werkinteresses. Zijn er
grote verschillen, dan kunt u zich afvragen in hoeverre bepaalde passies voor u heel belangrijk zijn.

U kunt dit profiel maken op een moment dat het u uitkomt, neem contact op met Kerntc voor meer informatie.